Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate ("Politica") descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoanî vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 ("GDPR").

ÎNAINTE DE A UTILIZA PLATFORMA NOASTRĂ SAU SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDĂM SA CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNTELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Platformei imot

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:

Email: otto@imot.ro

Telefon: +4 752 391 415

2. Ce date prelucrăm?

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1. Date pe care le furnizați în mod direct

Atunci când vă creați un cont de Utilizator, trebuie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi: nume, prenume, adresa fizică, adresa de e-mail/ nr. telefon mobil, denumirea societații în numele căreia acționați (în cazul Utilizatorilor persoane juridice).

Puteți să includeți o serie de informații în profilul dvs. de Utilizator. De asemenea, putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs., cum ar fi: ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau când comunicați prin intermediul Platformei imot cu alți Utilizatori, informațiile privind anunțurile salvate de dvs.

2.2. Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu Platforma

Înregistram în baza de date informații cu privire la modul în care utilizați Platforma imot, cum ar fi când și/sau cum vizitați sau utilizați Serviciile oferite de Societate, inclusiv modul în care utilizați Platforma imot (e.g. dacă ați accesat Platforma imot, ce tipuri de anunțuri ați vizualizat).

În plus față de informațiile personale sistemele noastre colecteaza în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit imot și cum putem să ne îmbunătățim serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați imot, software-ul de navigare folosit și timpul petrecut în site.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.

2.3. Datele obținute de la terți

Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

3. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

În cele ce urmeaza vă vom informăm cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

3.1. Utilizarea serviciilor de către Utilizatori

Pentru a beneficia de toate facilitățile oferite de Platforma imot, trebuie să vă creați un cont de Utilizator. Contul de Utilizator vă permite să accesați o serie de Servicii dedicate Utilizatorilor înregistrați, cum ar fi, să încarcați anunțuri, salvați anunțurile preferate, să comunicați cu alți utilizatori, să primiți anunțuri și alerte în legătură cu anunțurile imobilaire publicate etc.

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR - încheierea și executarea contractului

În cazul datelor cu caracter personal ale reprezentanților Utilizatorilor (persoane juridice) Avem un interes legitim să ne desfasuram în mod adecvat raporturile contractuale cu clienții nostri persoane juridice. Drepturile și interesele persoanelor fizice (i.e. reprezentanții Utilizatorilor persoane juridice) nu sunt prejudiciate întrucat din perspectiva clientului persoana juridica, prelucrarea este necesara în contextul desfăsurării relațiilor de muncă / colaborare pe care acestia o au cu persoanele fizice ale căror date sunt furnizate / asociate contului de Utilizator (persoană juridică).

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim

3.2. Gestiunea relațiilor cu Utilizatorii și suport

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu Utilizatorii Platformei imot, spre exemplu, atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Platformei imot, disfuncționalități ale Platformei imot sau erori.

De asemenea, ca parte a serviciilor de suport și gestiune a relațiilor cu Utilizatorii, putem fi contactați și putem contacta Utilizatorii și prin telefon.

3.3. Furnizarea de comunicări privind Serviciile

Utilizatorii pot primi diverse comunicări de la Noi care țin de furnizarea Serviciilor (e.g. daca Utilizatorul a primit un mesaj din partea altor Utilizatori, notificări privind situația vizualizărilor și/sau accesărilor anunțurilor postate de Utilizatori etc.). Considerăm că interesul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor și intereselor persoanelor vizate întrucat comunicările sunt legate strâns de furnizarea Serviciilor solicitate.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim

3.4. Furnizarea de comunicări comerciale

Dorim să vă transmitem comunicări comerciale (cum ar fi, anunțuri despre vânzarea, închirierea), informări privind noile Servicii oferite de Societate, precum și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs.

Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ

3.5. Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, inclusiv pe baza unor analize avansate

Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății.

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinatie cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care sa le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastra de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ (în cazul analizelor de marketing avansate)

3.6. Analize și statistici privind funcționarea Site-ului, cookies și tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efecturării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează Platforma imot sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să întelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau functionalitățile site-ului.

În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim În funcție de tipologia cookie-urilor utilizate și a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim pentru cookies necesare și funcționale sau art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ pentru cookie-urile de analiză, tracking și publicitate comportamentală.

3.7. Conectare prin rețele de socializare

Utilizatorii se pot loga sau crea cont prin intermediul pluginului Facebook care permite conectarea prin contul de Facebook. Atunci când Utilizatorii utilizează această facilitate, vom utiliza datele publice (e.g. nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon). Utilizarea acestor date este necesară pentru crearea contului de Utilizator.

Temeiul juridic: art. 6 (1) (b) din GDPR, încheierea și executarea contractului (în cazul datelor de login Facebook) sau art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ (în celelalte situații)

3.8. Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:

- plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

- arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

3.9. Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instante, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim

4. Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal catre (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date de găzduire ale platformei imot (ii) celorlalți Utilizatori ai Platformei atunci când vă dați datele de contact sau contactați alti Utilizatori prin mecnaismele de comunicare puse la dispoziție de Platformă; (iii) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile.

5. Cât păstrăm datele?

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

În general, datele Utilizatorilor sunt păstrate atât timp cât acesta are un cont de Utilizator în Platformă. Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorul solicită dezactivarea și ștergerea contului, sau după o perioadă de 12 luni de la data la care Utilizatorul devine inactiv (i.e. de la data ultimei interacțiuni în Platformă).

Anumite date ale Utilizatorilor (presoane juridice sau persoane fizice care accesează serviciile cu plată) pot fi pastrate pe intreagă perioadă prevazută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar-contabile.

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de pânâ la 2 ani (pentru cookies de analiză).

6. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a) Dreptul de acces - puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

b) Dreptul de a corecta datele - puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergere - puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv datele trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție - puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e) Restricționare - în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

f) Dreptul la portabilitatea datelor - în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în conditiile legii, să furnizăm datele dvs. intr-o forma structurată, utilizată frecvent și care poate fi citita în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECTIUNEA (DATE DE CONTACT DPO).

De asemenea, Societatea poate fi contactată utilizând datele și mencanismele de contact disponibile în Platforma imot. Utilizatorii pot să își exercite anumite drepturi (drept de editare, rectificare, opozitie la comunicări comerciale sau ștergere) direct în Platforma prin intermediul setărilor din secțiunea CONTUL MEU.