Termeni și condiții

Accesarea și utilizarea Platformei imot inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Platformei imot se poate face numai în conformitate cu acest set de Termeni și Condiții, care includ Politica de Confidențialitate a Datelor și Politica privind Cookies.

Societatea furnizează, transmite informațiile (anunțurile), fară a exercita nicio influență asupra conținutului anunțurilor. Este în special de subliniat că imot nu reprezintă partea contractuală care intermediază tranzacțiile imobiliare.

Societatea nu este implicată în relația dintre vânzător și partea interesată de achiziționare sau cumpărator, nici în calitate de intermediar, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant al unei parți contractuale.

Contractele negociate ca urmare a unui anunț inserat pe imot vor fi încheiate și executate fără participarea Societații.

PENTRU UTILIZAREA SERVICILOR, PUTEM SOLICITA UTILIZATORULUI SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII PRINTR-O ACȚIUNE SPECIFICĂ, CARE ARE SEMNIFICAȚIA UNUI CONSIMTAMANT NEECHIVOC (E.G. BIFAREA CĂSUȚEI SPECIFICE "AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE imot ").

BIFÂND O ANUMITĂ CĂSUȚĂ, UTILIZATORUL:

A) ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE SERVICIILOR;

B) IA LA CUNOSTINȚĂ DE CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTĂ DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului imot termenii și condițiile de utilizare. Chiar dacă omiteți să analizați termenii și conditiile, dar utilizați imot , vom considera că ați acceptat acest set de Termeni și Conditii (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugăm să nu utilizați, sau după caz, să incetați utilizarea Site-ului imot sau a serviciilor oferite de noi, după caz.

1. Descrierea serviciilor
În conformitate cu prezentele Termeni și Condiții, Societatea are obligația de a furniza un formular de inserare pentru anunțuri, de a verifica corectitudinea anunțurilor inserate prin intermediul formularului respectiv și de a asigura accesul la anunțurile din bazele de date ale Platformei imot prin intermediul Internetului pentru perioada de timp convenită cu Utilizatorul.

Platforma imot promovează prin diverse modalități anunțurile inserate de utilizatori, în special prin includerea acestora în alte pagini web sau în alte medii online și imprimate precum si prin publicitatea efectuata prin referiri la aceste anunțuri în diverse e-mailuri. Prin aceasta, utilizatorul consimte la traducerea anunțurilor sale în acest scop pentru medii străine.

Îndreptățirea Utilizatorilor de a utiliza pagina Platforma imot și funcțiile acesteia exista numai în limitele stadiului actual al tehnologiei.

Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitațile de inserare și de accesare a anunțurilor, daca acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate, în scopul mentinerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice și dacă aceasta servește unei executări corecte și corespunzătoare, sau îmbunătățite, a prestațiilor contractuale datorate (lucrări de întreținere).

În special, prin motive tehnice se intelege că anunțurile activate nu pot fi accesate sau pot fi accesate doar limitat (erori inopinate ale sistemului).

Utilizatorii au acces gratuit la utilizarea serviciilor Platformei imot .

Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul portalului sunt supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Orice material postat pe Platforma imot de Utilizator (în orice format) poate fi supus moderării, înainte sau după upload, în cazul în care depistăm o încalcare a termenilor și condițiilor.

2. Înregistrarea contului de Utilizator

Înregistrarea contului de Utilizator în Platforma imot este gratuită. Odată cu înregistrarea, Utilizatorul și Societatea încheie un contract având ca obiect utilizarea secțiunii publice a Platfromei imot (denumit în continuare "contract de utilizare"). Un Utilizator nu are nicio pretenție pentru încheierea contractului de utilizare.

Numai persoanele juridice si persoanele fizice care dețin capacitatea deplină de exercițiu își pot crea un cont de Utilizator în Platforma imot Pentru evitarea oricărui dubiu, Platforma imot nu este destinată minorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizator pentru aceste categorii de pesoane nu este permisă.

Societatea pune la dispozitia Utilizatorului metode de înregistrare cont: prin email, prin conectarea contului Facebook sau prin conectarea contului Google. Pentru a putea conecta contul de Facebook sau de Google, utilizatorul trebuie să accepte condițiile de conectare afisate de Facebook respectiv Google. Informațiile pe care trebuie să le furnizeze un Utilizator pentru crearea contului de Utilizator trebuie să fie complete și corecte. Înregistrarea necesită o adresă de email validă. Utilizatorul poate să aleaga o parolă personala care trebuie păstrată secretă și nu trebuie dezvăluită terților.

În cazul în care informațiile furnizate în timpul creării contului de Utilizator se modifică ulterior, Utilizatorul este obligat să actualizeze prompt respectivele informații conținute în contul de Utilizator.

Fiecare Utilizator își poate crea un singur cont de Utilizator pe Platforma imot. Este interzisa înregistrarea simultană a mai mult de un cont de Utilizator. Contul de Utilizator nu este transferabil.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator care au fost inactive pentru o perioadă de 12 luni.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator a căror adresă de email nu a fost confirmată în interval de 30 de zile de la crearea contului. Confirmarea faptului că adresa de email pe care a fost creat contul iti aparține se poate face accesand linkurile special introduse în emailurile prin care se anunța crearea contului și se cere confirmarea lui. Odată cu ștergerea contului, se va șterge și tot conținutul existent la acel moment în cont. Acest lucru poate însemna: informații personale, anunțuri salvate în cont, căutari salvate, anunțuri plătite pentru publicare pe site, dar nu numai. Fără o adresa de email validă și confirmată contul nu poate funcționa la parametri optimi și în plus previne utilizarea adresei de email personale de către persoane neautorizate.

La trimiterea unui formular de contact pentru o proprietate, cream un cont neconfirmat pe adresa de email introdusa în formular. Atunci când vânzătorul răspunde acestui mesaj, trimitem pe email catre Utilizator o notificare ce conține un link catre mesajul primit. La accesarea acestui link utilizatorul are dreptul de a se înregistra sau conecta la platforma și de a citi Termenii și Politica de confidențialitate. Doar dacă este de acord cu acesti termeni Utilizatorul poate trece mai departe și astefel i se confirmă contul unde va putea vedea mesajul primit,îimpreuna cu istoricul tuturor conversațiilor purtate prin intermediul Portalului imot.

Societatea nu este răspunzatoare pentru informațiile eronate introduse de utilizatori, pentru lipsa capacitatii depline de a incheia acte juridice și, în general, pentru orice informație introdusă de Utilizator si care nu corespunde realității.

Un anunț poate fi oricând șters (dacă a expirat sau nu a fost niciodată activat) sau oprit de la afișare de către Utilizator.

3.Ștergerea anunturilor, restricționare, denunțare unilaterala și alte măsuri

Societatea poate lua următoarele măsuri dacă există suficiente indicii că un Utilizator a încalcat prevederile legale, drepturile terților sau prezentele Termeni și Conditii sau dacă Societatea deține orice alt interes legitim:

- ștergerea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Platforma imot;

- întârzierea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Platforma imot;

- emiterea de avertismente către Utilizatori;

- limitarea sau restricționarea (termporară sau permanentă) a utilizarii Platformei imot sau accesului la Platforma imot

Societatea poate șterge anunțurile dacă acestea încalcă acest set de Termeni și Condiții, drepturile unor terți prin conținutul sau prin modul lor de prezentare, sau orice prevederi legale aplicabile.

Societatea poate restricționa în mod final și definitiv accesul unui Utilizator la Platforma imot, dacă acesta a încalcat în mod repetat prezentele Termeni și Condiții (pentru utilizarea secțiunii publice) sau dacă a facut acest lucru în circumstanțe deosebit de grave, sau dacă există alte motive importante.

Atunci când accesul unui Utilizator este restricționat, acesta nu mai poate utiliza pagina Platforma imot și nu mai poate înregistra un nou cont de Utilizator.

Utilizatorii pot oricând denunța unilateral contractul de utilizare. În acest scop, un participant poate solicita ștergerea contului de Utilizator oricând.

Societatea poate denunța unilateral contractul de utilizare oricând, cu un preaviz de denunțare unilaterală de 15 zile. Dreptul de restricționare a accesului rămâne neafectat.

4 Cerințe privind conținutul și aspectul anunțurilor

Utilizatorul are obligația de a insera un anunț imobiliar numai în secțiunea prevăzută pentru acel tip de proprietate (apartamente, case/vile, terenuri; închirieri sau vanzări).

Utilizatorii au obligația de a furniza informații complete și corecte în ceea ce privește proprietatea promovată (în special privind prețul si suprafețele).

În timpul procesului de inserare, Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile obligatorii, iar în măsura în care cunoaste informațiile suplimentare cerute prin formularul de introducere să completeze cât mai explicit aceste câmpuri.

Nu se admit anunțuri succesive cu același conținut (anunțuri duplicat).

Anunțurile pot fi ilustrate cu fotografii. Utilizatorul se obligă să insereze în bazele de date ale Platformei imot numai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricții și care nu sunt grevate de drepturi ale unor terți - în special de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Fotografiile utilizate nu trebuie să induca în eroare și trebuie să reflecte starea actuală a proprietății oferite în anunt. Introducerea de imagini poate reprezenta un factor determinant în procesul de vânzare/închiriere. Este interzisă folosirea de imagini care nu are legatură cu proprietatea. Este interzisă folosirea de imagini care prezintă însemne (watermark, siglă, denumire sau altele) ale altor site-uri imobiliare concurente. Este interzisă introducerea unei imagini de mai multe ori (imagini duplicat).

Anunțul nu poate încălca prevederile legale prin formulare, conținut, prezentare vizuală sau scopul urmărit. Este interzisă postarea de anunțuri discriminatorii pe criteriul rasei, nationalității, limbii, religiei, sexului sau orientării sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabitităților,apartenenței la o categorie defavorizată sau oricăror alte situații asimilabile.

În general nu este permisă într-un anunț includerea de legături spre pagini web externe sau spre alte surse externe de informații. Legăturile în acest sens se refera și la pagini web neactivate (URL-uri) și parti ale acestora. Sunt exceptate legaturile spre imagini suplimentare ale proprietăților găzduite extern, fisiere PDF sau prezentări multimedia, dacă acestea conțin informații suplimentare privind proprietatea publicată (de ex. expertiza proprietății, prezentare video etc.).

Nu se admit anunțuri cu conținut ilegal, imoral, sau care nu au legătura cu tematica sitului.

Nu se admit cuvinte obscene sau orice anunțuri care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice/juridice.

Este interzisă folosirea adreselor de email din paginile acestui site pentru trimiterea SPAM.

Este interzis abuzul de orice fel cu privire la serviciul oferit.

Anunțurile care contravin celor de mai sus nu vor fi publicate/vor fi șterse din baza de date accesibilă celorlalți Utilizatori.

5. Răspunderea pentru conținutul anunțurilor

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul anunțurilor. Societatea nu verifică anunțurile în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet. Societatea nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al anunțurilor.

Societea exclude orice garanție și răspundere pentru conformitatea anunțurilor cu prevederile legale.

Societea exclude în special orice garanție sau răspundere care derivă din faptul că contractele de vănzare-cumparăre negociate sau încheiate pe baza anunțurilor publicate pe Platforma imot nu sunt valabile în conformitate cu legislația aplicabilă, sau au drept rezultat dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele părți ale contractului de vânzare-cumpărare.

6. Clauza de exonerare de răspundere

Utilizatorul eliberează imot de orice pretenții ale unor terăi împotriva imot datorită încălcării drepturilor lor de catre anunțul utilizatorului sau de către orice altă utilizare a paginii web imot de catre utilizator. Prin aceasta, utilizatorul își asumă și obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apararea drepturilor imot, inclusiv orice taxe judiciare și legale. Această regulă nu se aplica dacă și în masura în care utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor.

7. Actualizările bazelor de date, ștergerea anunțurilor

Utilizatorii trebuie să șteargă anunțurile de îndată ce proprietatea din oferta a fost vănduta/închiriată, sau dacă nu mai este disponibilă din alte motive.

8. Garanția

În cazuri de fortă majoră, Societatea va fi eliberată de obligația sa de executare. Vor fi considerate fortă majoră toate evenimentele neprevăzute, precum și acele evenimente pentru ale căror efecte legate de executarea contractului nu este responsabilă niciuna dintre părți. Astfel de evenimente vor include în special măsuri legale în situații de grevă, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, de asemenea în cazul în care astfel de evenimente survin la nivel de subcontractanți, sub-furnizori si subcontractanții acestora. Nu va rezulta nicio pretenție pentru Utilizatori pentru defecțiuni pentru care Societatea nu este responsabilă.